Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 01.18 kuni 01.12.19

2018. aasta jaanuarist kuni detsembrini 2019 viime koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga Lasnamäel Raadiku piirkonnas läbi ruumihariduslikke laste-ja noortetegevusi.

2017. aasta oktoobris alustas Tallinn kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas Lasnamäel, Mustamäel ja Põhja-Tallinnas programmiga, mille raames pakutakse uusi noorsootöö teenuseid, et seeläbi suurendada noorte kaasatust noorsootöösse. Programmi eesmärk on laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja noorte kaasatust noorsootöös piirkondlikul tasandil.

Programmi raames analüüsisid kõik linnaosad piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ning soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ning koostati ühine tegevuskava 2019. aasta lõpuni nende eesmärkide saavutamiseks.

Lasnamäel on Raadiku munitsipaalmajade kompleks üks olulisemaid piirkondi, kus on noorte osakaal märkimisväärne ning seega vajadus noortetegevuste järgi suur. Linnalabor on koostöös Raadiku Arendus OÜ tegelenud kogukondlikkuse uurimisega Raadikul alates novembrist 2016. Kujunenud kontaktide võrgustiku ja teadmiste baasil oskame hinnata piirkondlikke (noorte) vajadusi ning pakkuda sobilikke ning kohalikke kõnetavaid tegevusi.

Pakume noortele erinevaid käelisi ja mängulisi tegevusi läbi mille arendavad nad sotsiaalseid oskusi ning õpivad tundma ja märkama oma ümbritsevat keskkonda. Koostöös partneritega keskendume neljale tegevussuunale: 1. Linnaaiandus (koostöös MTÜ Rabarber) 2. Ruumihariduse töötoad 3. Arendavad töötoad (mõttemängud, käsitöö, lugemine, lego / koostöös MTÜ Noorteklubi Active) Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Lähem info programmi kohta siin.


2020: 1 2018: 1 2

Tagasivaade “Noorte oma Raadiku” programmile

13.mär   | projektis Noorte oma Raadiku   |   sisestas

Alates 2018. aasta jaanuarist kuni 2019. aasta detsembrini viis Linnalabor koostöös MTÜ Lasnaidee ja noorteklubi Active Raadiku munitsipaalpiirkonnas läbi mahuka huvitegevuse programmi, mis koosnes erinevatest kohalikele noortele suunatud töötubadest ja üritustest.


Kahe aasta jooksul toimus kokku Raadiku noortestaabis ja hoovis enam kui 320 kohtumist, paljud neist iganädalased. 2018. aastal viisime läbi kabe ja lauamängude ringi, ruumihariduse töötubasid ning suveperioodil tegelesime linnaaiandusega ja õuemööbli ehitamisega. 2019. aastal pakkusime juba mahukamat programmi.


Noorteklubi Active viis iganädalaselt läbi Lego-art, kunst ja käsitöö, mõttemängude ja teatrikunsti huviringe. Lisaks pakuti vajaduspõhiselt abi koduste tööde tegemisel. Lasnaidee korraldas regulaarselt kooslugemise ja raamatuklubi kohtumisi.


Linnalabor korraldas igakuiselt ruumihariduse töötubasid, kus meisterdasime nt lindude söögimaju, kaunistasime hoove, unistasime tulevikulinnadest ja tutvusime maastikumängu ja fotojahi kaudu hoovialadega ning õppisime sorteerima prügi.


Suveperioodil toimusid iganädalased linnaaianduse kohtumised, kus peale taimede eest hoolt kandmise küpsetati ka leiba, tehti kollaaže kuivatatud taimedest ja tehti põnevaid botaanilisi joonistusi.


Tagasivaate meie tegevustele ja uudiseid staabi tuleviku osas saab järgida

Raadiku noortestaabi Facebooki lehel.


Lisaks on kogu meie tegevused võtnud kokku MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Kõiki Tallinna tegevussuundi koondavas raportis tuuakse välja, et noortestaap kujundas positiivset ja turvalist füüsilist keskkonda ning pakkus noortele ja lastele võimalust väärtustada oma kodukohta mitmekülgsete tegevuste ja asukohtade läbi. Täpsemalt saab raportiga tutvuda siin: (vt lk 130-136).


Raadiku noortestaabi programm toimus ja rahastati haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.
 
 
2020: 1 2018: 1 2

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#