Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 03.14 kuni 01.09.14
Kontaktid: Teele Pehk, Maria Derlõš, Madle Lippus, Vladislav Kopõlkov

Tallinnas on palju aktiivseid naabruskondi, kuid elanikuaktiivsus pole veel paneellinnakutesse üle kandunud. Lasnaidee algatusega läheneme seni pigem passiivsena tuntud Lasnamäele kogukonnaarenduse ja elukeskkonna parandamise kaudu, koondades neist teemadest huvitatud inimesed, vabaühendused, korteriühistud, ettevõtted ja teised osapooled ühte võrgustikku, mis keskenduks lasnamäelaste aktiveerimisele.

Kuuekuulise projekti jooksul intervjueerime lasnamäelaste aktiivsuse tõstmisest huvitatud kodanikuühendusi ja inimesi, korraldatame töötubasid, viime läbi ruumilisi aktsioone ning kajastame tegevusi ja tulemusi eesti, vene ja inglise keeles. Projekti tulemusel tekib loodud võrgustiku konkreetsem tegevuskava lasnamäelaste aktiveerimiseks, tugevneb lasnamäelaste teadlikkus elukeskkonna parandamises osalemisest, suureneb sihtrühmade koostöövalmidus ning tekib kogukonnaarenduse mudel passiivsetele linnaosadele üle Eesti.

Tutvu Lasnaidee tegevusega lähemalt Lasnaidee kodulehel .

Algatust viib ellu Linnalabor partnerluses MTÜga Kontakt. Lasnaideed toetab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.


KIRJUTISED

FAILID
Perioodi detsember 2014 sissekanded

Linnalabori ettevõtmised Lasnamäel tõid Mariale aukodaniku tiitli

07.dets   | projektis Lasnaidee   |   sisestas kadrik

26. novembril andsid peaminister Taavi Rõivas ja siseminister Hanno Pevkur üle kodanikupäeva aumärgid, millega tunnustatakse Eesti inimesi, kes on silma paistnud kodanikuaktiivsuse, vabatahtliku töö või panusega ühiskonnaellu.

Tunnustatud sai ka linnalaborant Maria Derlõš, kelle oluliseks ja silmapaistvaks saavutuseks peeti Eesti ühe suurima linnaosa Lasnamäe kogukonna võimendamist ja sealsete elanike aktiviseerimist. Lasnaidee algatuse raames korraldati koostöös Lasnamäe elanikega erinevaid elukeskkonda parendavaid tegevusi (LasnaPiknik ja LasnaVärvid), väärtustati olemasolevat linnaruumi ja julgustati erineva emakeelega inimesi ühise eesmärgi saavutamiseks omaalgatusele. Lasnaidee tulemusel murti mitmeid Lasnamäe ja sealsete elanike kohta käivaid stereotüüpe ja pandi alus tugevale aktiivselt tegutsevale Lasnaidee kogukonnale.

Aumärki vastu võttes rõhutas Maria, et kodanike omaalgatusele innustamine on väga tähtis, kuid samavõrd oluline on selle kõrval ka omavalitsuse ja teiste võimukandjate toetus kohalikele algatustele. Piirkonna elanike ja huvigruppidega arvestamine on oluline, saavutamaks paremaid tulemusi naabruskonna, linna, piirkonna ja terve Eesti arengus. "Tähtis on liikuda pelgalt kaasamisest üksteisega arvestava koostöö suunas," sõnas Maria.

Vaata Lasnaidee kohta lähemalt algatuse kodulehelt ja jälgi Facebook'i kaudu . 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#