Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English

Ruumikava

Ruumikava ehk ruumiline arengukava pakub laiapõhjalist (linna)ruumi analüüsi, elukeskkonna strateegilist kavandamist ning partnerite, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna kaasamist kvaliteetse ja inimkeskse (linna)ruumi loomise eesmärgil.


Linnalaboril on kogemus Saue linna, Kohila ja Audru aleviku ruumikavade koostamise näol. Juba läbiviidud projektide ja KOV-i spetsialistide kogemuse põhjal näeme, et ruumikava toimib ruumilise keskkonna kavandamise puhul olulise abistava töövahendina. Ruumikava toetab kvaliteetse elukeskkonna loomist ning teadmistepõhiste ja tulevikkuvaatavate otsuste tegemist koos kohalike elanikega.


Ruumilise arengukava koostamise eesmärk on selle visuaalne ja arusaadav vormistus, et lisaks eriala inimestele ja ametnikele saaksid ka tavakodanikud ja teised huvitatud rääkida kaasa ühise elukeskkonna ja (linna)ruumi arengus. Ruumikava koostamisel kasutame osalusplaneerimise, koosloome ja kohaloome meetodeid, et soodustada valdkonna- ja sektoriülest koostööd ja dialoogi kvaliteetsema, inimkesksema ja läbimõelduma elukeskkonna loomiseks.


Ruumiliste arengukavade koostamist saame pakkuda erinevas skaalas nii tervele vallale, linnale või asumile aga ka konkreetsele linnaosale või elamu- ja äripiirkonnale, vastavalt tellija soovidele, vajadustele ja (rahalistele) võimalustele. Pakutav teenus hõlmab peale ruumilise analüüsi ja ettepanekute koostamise ka võimalikke lahendusi ja nõuandeid/juhiseid nende elluviimiseks suuremas või väiksemas skaalas (sh ajutised lahendused, ruumi vahekasutus). Paindlikkus kui Linnalabori üks suurimaid tugevusi on märksõnaks ka ruumikavade koostamise puhul.


Küsi rohkem infot ja saada julgelt hinnapäring juhatus@linnalabor.ee