Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 12.17 kuni 01.12.21

Kannustatuna Lasnaidee algatusest tegeleme Raadiku elamupiirkonnas sealsete elanike osaluse kasvatamisega. 2008. aastal valminud Raadiku on üks vähestest Tallinna linna tellimusel ehitatud munitsipaalelamupiirkondadest ning elama võivad sinna juhtuda kõik need, kes taotlevad linnalt munitsipaaleluruumi. Selliselt on Raadiku elanikkond üpris kirju, kuid kindlasti nooremapoolne - Raadikule eraldatakse eluruumid eelkõige noortele peredele.

Linnalabori eesmärk on koostöös Raadiku Arendus OÜ ja MTÜ Lasnaidee-ga suunata selle mitmekesise ning sageli piirkonnas suhteliselt lühiajaliselt peatuva elanikkonna tähelepanu ning huvi sealse välieluruumi parendamisele. Kasutades praktilise antropoloogia ja kohaloome meetodeid julgustame elanikke läbi omaalgatuslike ühistegevuste leidma ise sobivaid lahendusi oma elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.


Foto: Hendrik Osula

2019: 1 2017: 1 2016: 1

Maria Derlõš räägib Co-urbanism konverentsil Raadiku kogukonnatöö kogemusest

22.juul   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Märtsis käis Linnalabori urbanist ja kogukonna koostöö strateeg Maria Derlõš Co-urbanism konverentsil jagamas Raadiku kogukonnatöö kogemust. Ettekannet saab täismahus vaadata YouTube kaudu SIIT.

Co-urbanism konverents on korraldatud Laimis ühenduse poolt, kes tegutseb Leedus Linnalaboriga sarnastel põhimõtetel ja eesmärgiga.

Co-urbanism was launched in 2014 as an open platform for urban practitioners and policy-makers to share the challenges, approaches, and models in participatory urban development. Loe lähemalt konverentsi enda ja 2019. aasta programmi kohta siit. 
 

3. juunil toimub Raadiku kevadpäev

12.mai   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

3. juunil paneme Raadiku hoovid melust sumisema!

Koostöös MTÜ Lasnaideega korraldab Linnalabor aktiivse naabruskonna päeva, mis pakub võimalust aktiivseks ja huvitavaks ajaveetmiseks vabas õhus ning samas rääkida kaasa Raadiku oluliste probleemide ja nende võimalike lahenduste üle.

Juba on plaanis mitmeid meelelahutuslike tegevusi nii lastele kui ka täiskasvanutele – improteatri mängud, kabe- ja lauatennise turniir, jooga ning erinevad etteasted lavalt. Lisaks on plaanis praktilisema suunitlusega tegevusi – koristustalgud, linnaaianduse- ja prügisortimise õpituba. Programm täieneb jooksvalt.

Kaasa lööma on oodatud kõik Raadiku elanikud: esinejaid lavale, käsitöölisi laadale kauplema ja oma loomingut teistega jagama. Otsime ka abikäsi ürituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks (sündmuse modereerimine, fotografeerimine, fotokonkursi läbiviimine, kohapealne abi).

Oma ettepanekutest andke julgelt teada kas siinsamas sündmuse kommentaarides või kirjutades aadressil lasnaidee@gmail.com

Üleskutseid ja täienevat infot Raadiku kevadpäevade kohta postitame jooksvalt Facebook sündmusele. 
 

Esimene Raadiku elanike kohtumine osutus edukaks

17.apr   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Neljapäeval, 6. aprillil toimus esimene aktiivsete Raadiku elanike kohtumine, mis tõestas, et Raadiku elanike seas leidub palju tegusaid ja oma elukeskkonnast hoolivaid inimesi.


Kohtumisel toodi välja kuus peamist teemat:

  1. Müra hoovides

  2. Probleemsed kaaselanikud

  3. Halduse ja heakorra korraldamine (suhtlus haldajaga)

  4. Turvalisus

  5. Parkimiskorraldus

  6. Prügimajandus


Grupitöö käigus pakuti mitmeid konkreetseid ja asjalike lahendusi, mille tulemusel saime aru, et kõik probleemid koonduvad ühise nimetaja alla – puudulikule kommunikatsioonile elanike ning halduse eest vastutajate vahel, mis ei võimalda ka elanikel osaleda kohaliku elu korralduses, isegi kui neil on selleks soovi. Jõudsime järeldusele, et suhtluse paremaks korraldamiseks tuleb kõigepealt leida igas majas vähemalt üks võimekas ja vastutustundlik elanik, kes oleks valmis teisi ärgitama ning olema n-ö elanike esindajaks. Järgmistel kohtumistel arutame koos kõigi teemast huvitatud Raadiku elanikega ühiselt edasi, kuidas sellise kohalike esindatuse loomisega edasi minna.


Kohtumise fotod kättesaadavad Lasnaidee kodulehelt siit.

 
 

6. aprill korraldame Raadiku elanike arutelu

03.apr   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Täname kõiki, kes vastasid veebruaris läbi viidud Raadiku heaolu küsimustikule. Järgmise sammuna Raadiku elukeskkonna paremaks muutmisel korraldame neljapäeval, 6. aprillil kell 18:00 arutelu, kus teeme lühikese ülevaate küsimustiku tulemustest ja arutame elanikelt laekunud ettepanekute üle.

Arutelu toimumise koht on selgumisel, kuid jääb kindlasti Raadiku lähedusesse (teavitame sellest uue nädala alguses). Palume kõiki Raadiku elanike, kes on huvitatud osalemisest, registreerida end siit, et saaksime kohtumist võimalikult mugavalt planeerida.

Konkreetsemalt räägime kohtumisel teemadel, mis kõige selgemalt küsimustiku vastustest välja joonistusid (nt koertele eraldi ala rajamine, istumiskohtade ja haljastuse mitmekesistamine, ühisürituste läbiviimine, kommunikatsiooni parandamine haldaja ja elanike vahel jne). Arutelu käigus saame need korra veel läbi rääkida ning vajadusel uusi teemasid tõstatada ja lisaettepanekuid teha. Lisaks arutelule püüame minna antud teemadega konkreetsemaks ning otsida koos võimalike lahendusi, mida koostöös Raadiku Arendusega ellu viia.

6. aprilli arutelu on esimene selle kevade jooksul toimuvast arutelusarjast. Eesmärgiks on luua nende ettepanekute ning ühistegevuse kaudu hõlbus Raadiku elanike suhtluskanal (nii elanike omavahel kui ka Raadiku Arendusega), mille kaudu oleks elanikel endil võimalus suunata otsuseid ja muuta oma elukeskkonda mõnusamaks.

Ettevalmistuseks 6. aprilli aruteluks avaldame põhjalikuma küsimustiku vastuste kokkuvõte. Mõtteid Raadiku eluolust ning selle paremaks muutmisest saab esitada ka edaspidi ja jooksvalt meili teel lasnaidee@gmail.com. 
Foto: Hendrik Osula
 

Raadiku heaolu küsimustik

13.veeb   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Kohalike elanike Raadiku õuealade kasutamisharjumuste ja vajaduste laialdasemaks kaardistamiseks levitame veebruari jooksuö Raadiku heaolu küsimustikku paberil ja online vormina.


Küsimustikus uurime elanike rahulolu ja üldist hoiakut seoses olemasoleva olukorraga ning kogume ettepanekuid avaliku ruumi parendamise osas. Uuringu läbiviimine annab aimu info levitamise efektiivsusest ning annab võimaluse aru saada, millised on Raadiku õuealade kõige olulisemad valukohad.


Kogutud info põhjal valmistame ette töötubasid, kuhu kutsume huvitatud Raadiku elanike koos konkreetsemalt arutama, mida saaks päriselt Raadikul koostöös ära teha.Raadiku heaolu küsimustik 
 
2019: 1 2017: 1 2016: 1

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#