Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 12.16 kuni ...

Kannustatuna Lasnaidee algatusest tegeleme Raadiku elamupiirkonnas sealsete elanike osaluse kasvatamisega. 2008. aastal valminud Raadiku on üks vähestest Tallinna linna tellimusel ehitatud munitsipaalelamupiirkondadest ning elama võivad sinna juhtuda kõik need, kes taotlevad linnalt munitsipaaleluruumi. Selliselt on Raadiku elanikkond üpris kirju, kuid kindlasti nooremapoolne - Raadikule eraldatakse eluruumid eelkõige noortele peredele.

Linnalabori eesmärk on koostöös Raadiku Arendus OÜ ja MTÜ Lasnaidee-ga suunata selle mitmekesise ning sageli piirkonnas suhteliselt lühiajaliselt peatuva elanikkonna tähelepanu ning huvi sealse välieluruumi parendamisele. Kasutades praktilise antropoloogia ja kohaloome meetodeid julgustame elanikke läbi omaalgatuslike ühistegevuste leidma ise sobivaid lahendusi oma elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.


Foto: Hendrik Osula

2019: 1 2017: 1 2016: 1

Raadikuga tutvumine

20.dets   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Projekti esimese etapi eesmärgiks (dets 2016 - jaan 2017) on lähem tutvus asumi ja selle elanikega.


Selleks viime läbi välitöid - paikvaatlusega kaardistame kohalike ruumikasutust ning ruumilise analüüsiga piirkonna ning selle lähialadel olevaid funtksioone (koolid, lasteaiad, poed, huvikeskused jne). Lisaks viime piirkonna võtmeisikutega läbi süvaintervjuud, et rääkida kohalikust eluolust, elanikest, nende soovidest ja ootustest.


Kõigi nende tegevuste eesmärgiks on saada parem ülevaade kohalike elanike hulgas valitsevatest hoiakutest, nende omavahelistest suhtlusmustritest ja nende suhestumisest keskkonnaga väljaspool asumit. Lisaks kaardistame nende tegevustega kohalike elanike elukeskkonnale suunatud aktiivsust takistavad ning soodustavad tegurid.
 
 
2019: 1 2017: 1 2016: 1

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#