Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 12.16 kuni ...

Kannustatuna Lasnaidee algatusest tegeleme Raadiku elamupiirkonnas sealsete elanike osaluse kasvatamisega. 2008. aastal valminud Raadiku on üks vähestest Tallinna linna tellimusel ehitatud munitsipaalelamupiirkondadest ning elama võivad sinna juhtuda kõik need, kes taotlevad linnalt munitsipaaleluruumi. Selliselt on Raadiku elanikkond üpris kirju, kuid kindlasti nooremapoolne - Raadikule eraldatakse eluruumid eelkõige noortele peredele.

Linnalabori eesmärk on koostöös Raadiku Arendus OÜ ja MTÜ Lasnaidee-ga suunata selle mitmekesise ning sageli piirkonnas suhteliselt lühiajaliselt peatuva elanikkonna tähelepanu ning huvi sealse välieluruumi parendamisele. Kasutades praktilise antropoloogia ja kohaloome meetodeid julgustame elanikke läbi omaalgatuslike ühistegevuste leidma ise sobivaid lahendusi oma elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.


Foto: Hendrik Osula

2019: 1 2017: 1 2016: 1

3. juunil toimub Raadiku kevadpäev

12.mai   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

3. juunil paneme Raadiku hoovid melust sumisema!

Koostöös MTÜ Lasnaideega korraldab Linnalabor aktiivse naabruskonna päeva, mis pakub võimalust aktiivseks ja huvitavaks ajaveetmiseks vabas õhus ning samas rääkida kaasa Raadiku oluliste probleemide ja nende võimalike lahenduste üle.

Juba on plaanis mitmeid meelelahutuslike tegevusi nii lastele kui ka täiskasvanutele – improteatri mängud, kabe- ja lauatennise turniir, jooga ning erinevad etteasted lavalt. Lisaks on plaanis praktilisema suunitlusega tegevusi – koristustalgud, linnaaianduse- ja prügisortimise õpituba. Programm täieneb jooksvalt.

Kaasa lööma on oodatud kõik Raadiku elanikud: esinejaid lavale, käsitöölisi laadale kauplema ja oma loomingut teistega jagama. Otsime ka abikäsi ürituse ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks (sündmuse modereerimine, fotografeerimine, fotokonkursi läbiviimine, kohapealne abi).

Oma ettepanekutest andke julgelt teada kas siinsamas sündmuse kommentaarides või kirjutades aadressil lasnaidee@gmail.com

Üleskutseid ja täienevat infot Raadiku kevadpäevade kohta postitame jooksvalt Facebook sündmusele. 
 

Esimene Raadiku elanike kohtumine osutus edukaks

17.apr   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Neljapäeval, 6. aprillil toimus esimene aktiivsete Raadiku elanike kohtumine, mis tõestas, et Raadiku elanike seas leidub palju tegusaid ja oma elukeskkonnast hoolivaid inimesi.


Kohtumisel toodi välja kuus peamist teemat:

  1. Müra hoovides

  2. Probleemsed kaaselanikud

  3. Halduse ja heakorra korraldamine (suhtlus haldajaga)

  4. Turvalisus

  5. Parkimiskorraldus

  6. Prügimajandus


Grupitöö käigus pakuti mitmeid konkreetseid ja asjalike lahendusi, mille tulemusel saime aru, et kõik probleemid koonduvad ühise nimetaja alla – puudulikule kommunikatsioonile elanike ning halduse eest vastutajate vahel, mis ei võimalda ka elanikel osaleda kohaliku elu korralduses, isegi kui neil on selleks soovi. Jõudsime järeldusele, et suhtluse paremaks korraldamiseks tuleb kõigepealt leida igas majas vähemalt üks võimekas ja vastutustundlik elanik, kes oleks valmis teisi ärgitama ning olema n-ö elanike esindajaks. Järgmistel kohtumistel arutame koos kõigi teemast huvitatud Raadiku elanikega ühiselt edasi, kuidas sellise kohalike esindatuse loomisega edasi minna.


Kohtumise fotod kättesaadavad Lasnaidee kodulehelt siit.

 
 

6. aprill korraldame Raadiku elanike arutelu

03.apr   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Täname kõiki, kes vastasid veebruaris läbi viidud Raadiku heaolu küsimustikule. Järgmise sammuna Raadiku elukeskkonna paremaks muutmisel korraldame neljapäeval, 6. aprillil kell 18:00 arutelu, kus teeme lühikese ülevaate küsimustiku tulemustest ja arutame elanikelt laekunud ettepanekute üle.

Arutelu toimumise koht on selgumisel, kuid jääb kindlasti Raadiku lähedusesse (teavitame sellest uue nädala alguses). Palume kõiki Raadiku elanike, kes on huvitatud osalemisest, registreerida end siit, et saaksime kohtumist võimalikult mugavalt planeerida.

Konkreetsemalt räägime kohtumisel teemadel, mis kõige selgemalt küsimustiku vastustest välja joonistusid (nt koertele eraldi ala rajamine, istumiskohtade ja haljastuse mitmekesistamine, ühisürituste läbiviimine, kommunikatsiooni parandamine haldaja ja elanike vahel jne). Arutelu käigus saame need korra veel läbi rääkida ning vajadusel uusi teemasid tõstatada ja lisaettepanekuid teha. Lisaks arutelule püüame minna antud teemadega konkreetsemaks ning otsida koos võimalike lahendusi, mida koostöös Raadiku Arendusega ellu viia.

6. aprilli arutelu on esimene selle kevade jooksul toimuvast arutelusarjast. Eesmärgiks on luua nende ettepanekute ning ühistegevuse kaudu hõlbus Raadiku elanike suhtluskanal (nii elanike omavahel kui ka Raadiku Arendusega), mille kaudu oleks elanikel endil võimalus suunata otsuseid ja muuta oma elukeskkonda mõnusamaks.

Ettevalmistuseks 6. aprilli aruteluks avaldame põhjalikuma küsimustiku vastuste kokkuvõte. Mõtteid Raadiku eluolust ning selle paremaks muutmisest saab esitada ka edaspidi ja jooksvalt meili teel lasnaidee@gmail.com. 
Foto: Hendrik Osula
 

Raadiku heaolu küsimustik

13.veeb   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Kohalike elanike Raadiku õuealade kasutamisharjumuste ja vajaduste laialdasemaks kaardistamiseks levitame veebruari jooksuö Raadiku heaolu küsimustikku paberil ja online vormina.


Küsimustikus uurime elanike rahulolu ja üldist hoiakut seoses olemasoleva olukorraga ning kogume ettepanekuid avaliku ruumi parendamise osas. Uuringu läbiviimine annab aimu info levitamise efektiivsusest ning annab võimaluse aru saada, millised on Raadiku õuealade kõige olulisemad valukohad.


Kogutud info põhjal valmistame ette töötubasid, kuhu kutsume huvitatud Raadiku elanike koos konkreetsemalt arutama, mida saaks päriselt Raadikul koostöös ära teha.Raadiku heaolu küsimustik 
 

Järeldusi vestlustest Raadiku elanikega

30.jaan   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Jaanuarikuu pühendasime süvaintervjuude läbiviimisele mitme aktiivsema võtmeisikuga, et kaardistada erinevaid arusaami Raadikul toimuvast.


Intervjuudest võib järeldada, et Raadiku on kui üks suur küla, kus omavaheline kommunikatsioon toimub suures osas suust-suhu. Aktiivselt kasutatakse ka sotsiaalmeediat, mille kaudu jagatakse ajakohast infot Raadikul toimuvast, arutatakse üldisest heakorrast ning vahetatakse omavahel (peamiselt) laste tarbeesemeid ja riideid.


Raadikul on juba praegu mitmeid vabatahtlike ja iseorganiseerunud gruppe, kes tegelevad näiteks toiduabi jagamisega ja kohalike laste huvitegevusega. Raadiku elanike seas on seega huvi ja algatusvõime oma elukoha parendamiseks olemas, kuid võimalused ise otsuseid vastu võtta on piiratud. Kuna puudub otsustusvõime, on mitmetel kohalikel enda vastutuse- ja omanikutunne ümbritseva keskkonna suhtes nõrk.


Teise olulise tähelepanekuna tuli välja noortetegevuse puudumine piirkonnas. Antud sihtgrupi nimetatakse intervjuudes kõige problemaatilisemaks, sest just noorte seas esineb kõige rohkem vandalismi, mis levib ka õuealale. Seetõttu on avalik ruum samaaegselt aktiivses kasutuses, kui ka paljude kohalike seas välditav. Noorte vandaalitsev käitumine on põhjustanud ka Raadiku kui piirkonna stigmatiseeritust, eriti ümbruskaudsete koolide seas. Meie hinnangul tuleb probleemiga tegelda süsteemselt läbi (mobiilse) noorsootöö järjepideva juurutamise ja toetamisega linna tasandil.


Linnalabori edasiste tegevuse fookuseks on kohaliku kogukonna arendamine läbi juba aktiivsete asunike omavahelise ühendamise ning nende motiveerimise rääkida rohkem kaasa Raadiku õueala arengu osas. Siinjuures on määrava tähtsusega pakkuda kohalikele positiivset ühistegevuse kogemust, mis võimustaks ja motiveeriks kohalike edasiseks koostegevuseks. Lisaks on oluline arutada ja luua koostöös Raadiku Arendus OÜ-ga võimalusi, kuidas edaspidi saaks elanike ja haldajate vahel toimuda sidusam koostöö, mille kaudu pareneks ka elanike võimalus rääkida kaasa ja otsustada oma kodukoha arenguvajaduste osas. 
Foto: Hendrik Osula
 
2019: 1 2017: 1 2016: 1

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#