Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 12.16 kuni ...

Kannustatuna Lasnaidee algatusest tegeleme Raadiku elamupiirkonnas sealsete elanike osaluse kasvatamisega. 2008. aastal valminud Raadiku on üks vähestest Tallinna linna tellimusel ehitatud munitsipaalelamupiirkondadest ning elama võivad sinna juhtuda kõik need, kes taotlevad linnalt munitsipaaleluruumi. Selliselt on Raadiku elanikkond üpris kirju, kuid kindlasti nooremapoolne - Raadikule eraldatakse eluruumid eelkõige noortele peredele.

Linnalabori eesmärk on koostöös Raadiku Arendus OÜ ja MTÜ Lasnaidee-ga suunata selle mitmekesise ning sageli piirkonnas suhteliselt lühiajaliselt peatuva elanikkonna tähelepanu ning huvi sealse välieluruumi parendamisele. Kasutades praktilise antropoloogia ja kohaloome meetodeid julgustame elanikke läbi omaalgatuslike ühistegevuste leidma ise sobivaid lahendusi oma elukeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.


Foto: Hendrik Osula

Perioodi jaanuar 2017 sissekanded

Järeldusi vestlustest Raadiku elanikega

30.jaan   | projektis Raadiku kohalikkond   |   sisestas maria

Jaanuarikuu pühendasime süvaintervjuude läbiviimisele mitme aktiivsema võtmeisikuga, et kaardistada erinevaid arusaami Raadikul toimuvast.


Intervjuudest võib järeldada, et Raadiku on kui üks suur küla, kus omavaheline kommunikatsioon toimub suures osas suust-suhu. Aktiivselt kasutatakse ka sotsiaalmeediat, mille kaudu jagatakse ajakohast infot Raadikul toimuvast, arutatakse üldisest heakorrast ning vahetatakse omavahel (peamiselt) laste tarbeesemeid ja riideid.


Raadikul on juba praegu mitmeid vabatahtlike ja iseorganiseerunud gruppe, kes tegelevad näiteks toiduabi jagamisega ja kohalike laste huvitegevusega. Raadiku elanike seas on seega huvi ja algatusvõime oma elukoha parendamiseks olemas, kuid võimalused ise otsuseid vastu võtta on piiratud. Kuna puudub otsustusvõime, on mitmetel kohalikel enda vastutuse- ja omanikutunne ümbritseva keskkonna suhtes nõrk.


Teise olulise tähelepanekuna tuli välja noortetegevuse puudumine piirkonnas. Antud sihtgrupi nimetatakse intervjuudes kõige problemaatilisemaks, sest just noorte seas esineb kõige rohkem vandalismi, mis levib ka õuealale. Seetõttu on avalik ruum samaaegselt aktiivses kasutuses, kui ka paljude kohalike seas välditav. Noorte vandaalitsev käitumine on põhjustanud ka Raadiku kui piirkonna stigmatiseeritust, eriti ümbruskaudsete koolide seas. Meie hinnangul tuleb probleemiga tegelda süsteemselt läbi (mobiilse) noorsootöö järjepideva juurutamise ja toetamisega linna tasandil.


Linnalabori edasiste tegevuse fookuseks on kohaliku kogukonna arendamine läbi juba aktiivsete asunike omavahelise ühendamise ning nende motiveerimise rääkida rohkem kaasa Raadiku õueala arengu osas. Siinjuures on määrava tähtsusega pakkuda kohalikele positiivset ühistegevuse kogemust, mis võimustaks ja motiveeriks kohalike edasiseks koostegevuseks. Lisaks on oluline arutada ja luua koostöös Raadiku Arendus OÜ-ga võimalusi, kuidas edaspidi saaks elanike ja haldajate vahel toimuda sidusam koostöö, mille kaudu pareneks ka elanike võimalus rääkida kaasa ja otsustada oma kodukoha arenguvajaduste osas. 
Foto: Hendrik Osula
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#