Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English

Linnalabor on!

Linnalabori missioon on parandada linnaruumi kvaliteeti, linnas elamise kultuuri ning soodustada teadmis- ja väärtuspõhiseid linnapoliitikaid.

Meie eesmärgiks ja motivaatoriks on jagatud arusaam inimkesksest linnaruumist ehk idee sellest, et linn saab olla ühel ajal majanduslikult jätkusuutlik, sotsiaalselt sidus, looduskeskkonnaga arvestav ning mitmekesine ja põnev.

Igapäevaselt uurime ja töötame linnaarengu trendide, probleemide ja heade praktikatega nii Euroopast kui ka väljaspoolt, otsime tiheasustuste toimimist ja valitsemist parandavaid lahendusi, toetame valdkondade- ja sektoritevahelist koostööd ning väärt ideede ja praktikate levimist. Tegeleme sotsiaalse ettevõtlusega ning sotsiaalse innovatsiooniga. Üheks oma missiooniks peame laiema teadlikkuse tõstmist ruumiarengu teemadel.

2006. aastal MTÜ Urban Positive nime all loodud ühinguna oleme läbinud mitmeid tegevusperioode. Peame oluliseks, et organisatsioon kasvaks ja areneks vastavalt vajadusele ja selle liikmete huvidele.

Linnalabor tegutseb:

ideedele avatult ja koostööusus - pakume entusiastlikele ja nutikatele inimestele eneseteostuskeskkonda ja oleme avatud koostööle heade mõtete ühiseks elluviimiseks koos teiste nutikate inimestega väljaspool Linnalaborit;

uuendusmeelselt ja eksperimenteerivalt - julgeme kriitiliselt hinnata kaasaegseid linlikke protsesse ja mõtleme “kastist välja”, et leida lahendusi ühiskondlikele kitsaskohtadele;

inspireerivalt ja sõltumatult – meil on vabadus luua harjumusi ja stereotüüpe murdvaid lahendusi ning kasutada selleks leidlikke ja kaasaegseid meetodeid;

teadmispõhiselt – oma töös lähtume teoreetilistest ja kogemuslikest teadmistest, oleme kursis heade praktikate ja linnatrendidega;

sallivalt – väärtustame arvamuste paljusust ja oleme suunatud koostööle ning konsensuse leidmisele;

valdkondadeüleselt – peame oluliseks interdistsiplinaarset koostööd kaasates tööprotsessi eri valdkondade eksperte, praktikuid, ettevõtjaid;

avalikes huvides ja läbipaistvalt – lähtume kodanike õiguste ja vastutuse põhimõttest.

Juhatuse liikmed: Elo Kiivet, Keiti Kljavin, Epp Vahtramäe ja Johanna Pirrus.

Ühingu põhikiri

Majandusaasta aruanded: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) liikmena järgib Linnalabor oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksi põhimõtteid.


LINNALABORANTIDE KONTAKTID

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#