Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English

Ruumikava

Ruumikava ehk ruumiline arengukava pakub laiapõhjalist (linna)ruumi analüüsi, elukeskkonna strateegilist kavandamist ning partnerite, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna kaasamist kvaliteetse ja inimkeskse (linna)ruumi loomise eesmärgil.


Linnalaboril on kogemus Saue linna, Kohila ja Audru aleviku ruumikavade koostamise näol. Juba läbiviidud projektide ja KOV-i spetsialistide kogemuse põhjal näeme, et ruumikava toimib ruumilise keskkonna kavandamise puhul olulise abistava töövahendina. Ruumikava toetab kvaliteetse elukeskkonna loomist ning teadmistepõhiste ja tulevikkuvaatavate otsuste tegemist koos kohalike elanikega.


Ruumilise arengukava koostamise eesmärk on selle visuaalne ja arusaadav vormistus, et lisaks eriala inimestele ja ametnikele saaksid ka tavakodanikud ja teised huvitatud rääkida kaasa ühise elukeskkonna ja (linna)ruumi arengus. Ruumikava koostamisel kasutame osalusplaneerimise, koosloome ja kohaloome meetodeid, et soodustada valdkonna- ja sektoriülest koostööd ja dialoogi kvaliteetsema, inimkesksema ja läbimõelduma elukeskkonna loomiseks.


Ruumiliste arengukavade koostamist saame pakkuda erinevas skaalas nii tervele vallale, linnale või asumile aga ka konkreetsele linnaosale või elamu- ja äripiirkonnale, vastavalt tellija soovidele, vajadustele ja (rahalistele) võimalustele. Pakutav teenus hõlmab peale ruumilise analüüsi ja ettepanekute koostamise ka võimalikke lahendusi ja nõuandeid/juhiseid nende elluviimiseks suuremas või väiksemas skaalas (sh ajutised lahendused, ruumi vahekasutus). Paindlikkus kui Linnalabori üks suurimaid tugevusi on märksõnaks ka ruumikavade koostamise puhul.


Küsi rohkem infot ja saada julgelt hinnapäring juhatus@linnalabor.ee


KOHILA ALEVI RUUMIKAVA

Kohila valla tellimusel uurime Kohila alevi ruumilist keskkonda eesmärgiga välja tuua selle tugevused ja võimalused parema elukeskkonna kavandamiseks.

Saue linnakeskuse projekt

Saue linna tellimusel kavandame Saue linnakeskusele uut sisu ja nägu.

Pärnu rannaala visioon

Koostöös Pärnu linnaga sõnastab Linnalabor rannaala väärtused, prioriteetsed arengusuunad ja -vajadused, mis saavad aluseks rannaala struktuurplaani koostamisel

Audru aleviku keskuse ruumikava projekt

Audru valla tellimusel uurime Audru aleviku potentsiaali eesmärgil kujundada selle keskusala atraktiiseks ja toimivaks elukeskkonnaks.

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#