Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 03.19 kuni 01.12.19
Kontaktid: Keiti Kljavin, Kristi Grišakov, Merit Saik, Sean Tyler

MTÜ Naissaarlaste Kogukond tellimusel uurime 2019. aasta kevadel ja suvel Naissare elu- ja looduskeskkonda ning koostame väikesaarele tulevikustsenaariumid. Linnalabori ruumilise analüüsi ja tulevikustsenaariumite raport on osa Naissaare arengukavast 2019-2029 (sh tegevuskava 2019-2029).


FAILID
2021: 1 2019: 1

NAISSAARE ARENGUKAVA ÜLE ANTUD

20.jaan   | projektis NAISSAARE TULEVIK   |   sisestas keiti

2019. aasta lõpus andsime MTÜ Naissaare Kogukonnale üle Linnalabori esimese arengukava. Arengukava kooskõlastamise ja menetlemisega tegeles edasi kogukond ise. Naissaare arengukava ja eelarvestrateegia aastateks 2019–2029 on ülevaade saare võimalikest arengusuundadest ja kohaliku kogukonna ning Viimsi vallavalitsusega koos läbi arutatud tuleviku eesmärkidest. Arengukava koondab saare elanike ning saare arenguga seotud osapoolte huvid ja arenguga seotud valla jt osapoolte dokumentides esitatu ja kavandatu ning ühtlasi täpsustab seda. Arengukava koostati ajavahemikus märts 2019–november 2019. Arengukava koostas MTÜ Naissaarlaste Kogukond koostöös Linnalabori strateegilise planeerimise töörühmaga. Linnalabori poolt üle antud arengukava saab lugeda SIIT.

Viimsi vallavalitsuse usaldus tellida valla arengudokumendi koostamine kogukonnalt andis võimaluse saare kogukonnal endal läbi mõelda lähiaastate eesmärgid, aga ka kaugema tuleviku väljakutsed. Arengukava koostamisel rakendati stsenaariumite planeerimise meetodit, mille eesmärk on anda kogukonnale ja vallavalitsusele ülevaade saare arengut kujundavatest peamistest trendidest ning strateegilistest suundadest. Stsenaariumid tööriistana võimaldavad kogukonnal ühiselt arutada soovitud ning soovimatuid tulevikke ning leida säilenõtkeid ning kestlikke lahendusi, mis vastaksid erinevate kogukonnaliikmete ning saarega seotud huvigruppide ootustele. 
 

Tööseminar Naissaarel

06.juun   | projektis NAISSAARE TULEVIK   |   sisestas keiti

Milline on Naissaar aastal 2029?


7. juunil toimub Naissaare püsi- ja hooajaliste elanike ning saarel tegutsevate ettevõtjatega kohtumine, kus üheskoos arutatakse saare võimalikke tulevikuarenguid ning uutele väljakutsetele vastava arengukava sisu.

Päev on jaotatud kolme ossa:

1. INSPIRATSIOON

Linnalabori ettekanded:

- Naissaar võrdluses teiste saartega Eestis ja mujal.

- Naissaare vajadused ja võimalused. Naissaare tulevikustsenaariumite teljed.

2. SISEND

Töö rühmades tulevikustsenaariumitega. Kohtumisel osalejad saavad stsenaariumite põhjal anda sisendit teemadel:

- isiklik visioon Naissaare arengust järgmise 10-20 aasta jooksul

- eelistatuma stsenaariumi valik ning selle saavutamiseks vajalikud sammud

- kuidas vältida soovimatute stsenaariumite realiseerumist?

3. KOKKUVÕTTED

Kokkuvõttes soovime teada, kuidas võiks Naissaare arengukava toetada teie tulevikuvisioone ja vajadusi. 
Foto: Keiti Kljavin, mai 2019
 

Naissaare tulevikustsenaariumid

22.apr   | projektis NAISSAARE TULEVIK   |   sisestas keiti

MTÜ Naissaarlaste Kogukonna tellimusel alustasime Naissare elu- ja looduskeskkonna kaardistamisega ning suve lõpuks koostame väikesaarele tulevikustsenaariumid. Linnalabori ruumilise analüüsi ja tulevikustsenaariumite raport on osa Naissaare arengukavast 2019-2029 (sh tegevuskava 2019-2029). Töömeeskonda kuuluvad urbanistid Keiti Kljavin ja Kristi Grišakov ja maastikuarhitektuuri magistrant Merit Saik. 
Pilt: Ahonen.
 
2021: 1 2019: 1

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#