Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 03.19 kuni 01.12.19
Kontaktid: Keiti Kljavin, Kristi Grišakov, Merit Saik, Sean Tyler

MTÜ Naissaarlaste Kogukond tellimusel uurime 2019. aasta kevadel ja suvel Naissare elu- ja looduskeskkonda ning koostame väikesaarele tulevikustsenaariumid. Linnalabori ruumilise analüüsi ja tulevikustsenaariumite raport on osa Naissaare arengukavast 2019-2029 (sh tegevuskava 2019-2029).


FAILID
2021: 1 2019: 1

Tööseminar Naissaarel

06.juun   | projektis NAISSAARE TULEVIK   |   sisestas keiti

Milline on Naissaar aastal 2029?


7. juunil toimub Naissaare püsi- ja hooajaliste elanike ning saarel tegutsevate ettevõtjatega kohtumine, kus üheskoos arutatakse saare võimalikke tulevikuarenguid ning uutele väljakutsetele vastava arengukava sisu.

Päev on jaotatud kolme ossa:

1. INSPIRATSIOON

Linnalabori ettekanded:

- Naissaar võrdluses teiste saartega Eestis ja mujal.

- Naissaare vajadused ja võimalused. Naissaare tulevikustsenaariumite teljed.

2. SISEND

Töö rühmades tulevikustsenaariumitega. Kohtumisel osalejad saavad stsenaariumite põhjal anda sisendit teemadel:

- isiklik visioon Naissaare arengust järgmise 10-20 aasta jooksul

- eelistatuma stsenaariumi valik ning selle saavutamiseks vajalikud sammud

- kuidas vältida soovimatute stsenaariumite realiseerumist?

3. KOKKUVÕTTED

Kokkuvõttes soovime teada, kuidas võiks Naissaare arengukava toetada teie tulevikuvisioone ja vajadusi. 
Foto: Keiti Kljavin, mai 2019
 

Naissaare tulevikustsenaariumid

22.apr   | projektis NAISSAARE TULEVIK   |   sisestas keiti

MTÜ Naissaarlaste Kogukonna tellimusel alustasime Naissare elu- ja looduskeskkonna kaardistamisega ning suve lõpuks koostame väikesaarele tulevikustsenaariumid. Linnalabori ruumilise analüüsi ja tulevikustsenaariumite raport on osa Naissaare arengukavast 2019-2029 (sh tegevuskava 2019-2029). Töömeeskonda kuuluvad urbanistid Keiti Kljavin ja Kristi Grišakov ja maastikuarhitektuuri magistrant Merit Saik. 
Pilt: Ahonen.
 
2021: 1 2019: 1

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#