Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 05.15 kuni 01.08.15

Alates 2015 aasta kevadest on vallavalitsuse ja Linnalabori koostöös käsil Audru aleviku keskuse ruumikava projekt. Sügise alguses valmiva ruumikava eesmärk on senisest tugevamalt tuua välja Audru ruumilised tugevused, anda juurde uusi ideid ning panna see kõik omavahel toimima.

Nagu Linnalaborile tavaks on, keskendusime ka Audru puhul aleviku avalikule ruumile kohaloome meetodil. See tähendab, et esmane eesmärk pole mitte elegantse arhitektuurse lahenduse leidmine, vaid et protsessi tulemusel tekiks juurde koht, kus on põhjust ja tahtmist olla. Ehk - kus on elu ja kus on kohalikel hea olla. Sest siis on ka külalistel hea sinna tulla. Kui sellised lahendused on leitud, võib seda valada juba erinevatesse arhitektuursetesse vormidesse.


KIRJUTISED
2015: 1 2

Valminud on Audru ruumikava lõppraport

06.sept   | projektis Audru aleviku keskuse ruumikava projekt   |   sisestas maria

Audru keskuse ruumikava on Linnalabori viiekuulise visioneerimisprotsessi lõppraport. Ruumikava keskne küsimus on, milline on ühe aleviku väliruum, mis oleks mugav ja atraktiivne kohalikule elanikule ning samas oleks ka mõjuv põhjus külalisele siia korduvalt tulemiseks ja pikemas perspektiivis ajend oma elu Audruga sidumiseks.

Linnalabori lähenemise üks keskseid märksõnu on kohaloome ning ka Audru puhul lähtusime püstitatud ülesandele vastuse leidmiseks koha mõistest – erinedes anonüümsest, umbmäärasest ruumist, mida on meie ümber niigi küll, on kohal identiteet, millega on võimalik suhestuda. Et kohti luua või senisest paremini esile tuua, pakume ruumikavas nii kiiresti teostatavaid kui pikaajalist planeerimist vajavaid maastikuarhitektuurseid ja planeeringulisi lahendusi, mis kõik järgivad sama printsiipi – põhinedes olemasolevatel ruumilistest ja ajaloolistest väärtustel kujundavad need aleviku seni omavahel lõdvalt või külalise jaoks isegi arusaamatult ühendatud ruumitükkidest terviklikku, liikumisteedest, olulise tähtsusega kohtadest ja peatuspaikadest koosnevat süsteemi.

Loe Audru keskuse ruumikava täsmahus siit . 
 

Audru ruumikava lõppesitlus

02.sept   | projektis Audru aleviku keskuse ruumikava projekt   |   sisestas maria

12. augustil toimus Audru vallamajas Audru keskuse ruumikava lõppesitlus. Esitluse näol oli tegemist Linnalabori töö viimse etappiga, mille jooksul esitlesime järeldusi ja ettepanekuid ning palusime osalejatelt tagasisidet.

Esitluses ja sellega kaasnevas arutelus osales üle 10 kohaliku elaniku ja vallaametnikku. Linnalabor sai väärtuslikku tagasisidet ja ettepanekuid, mida võeti Audru ruumikava lõppraporti valmistamisel arvesse.

Audru Ruumikava esitlust kajastas "Pärnu Postimehes" Silja Joon pealkirja all "Audru vald kutsus appi urbanistid". Artiklit saab lugeda täismahus siit . 
 

Audru ruumikava töötuba

19.juun   | projektis Audru aleviku keskuse ruumikava projekt   |   sisestas maria

18. juunil 15:00-17:00 toimus Audru vallamajas Audru ruumikava töötuba, kuhu olid kutsutud erinevad kohalikud võtmeisikud ja tegusad Audru elanikud. Töötoa eesmärgiks oli analüüsida koos Audru elanikega Linnalabori senise töö põhjal keskuse praegust seisu ja liikuda konkreetsete lahendusteni ala muutmisel elavamaks, sidusamaks kohalike vajadustele vastavamaks.

Töötoas osales kümmekond inimest, kes kinnitasid Linnalabori mõttesuundade õigsust, andsid olulist tagasisidet ning tegid täiedavaid ettepanekuid ruumikava sisu kohta. Peamised teemad, mida Linnalabor käsitles töötoa raames olid: teeviidad; jõgi + park; kese + plats; mõis + kirik ja arboreetum; ühendused; hooajalisus + funktsioonid ja tihendamine.

Lae alla ja vaata töötoa esitluse slaide siit linnalabor_audru_esitlus_18.06.2015.pdf 
 

Linnalabori tegevustest Audru valla lehes

19.mai   | projektis Audru aleviku keskuse ruumikava projekt   |   sisestas maria

Audru valla lehes "Kodused Hääled" saab leida väikse uudisnupu Linnalabori tegevustest seoses Audru alevikuga. Allpool saab lugeda pressiteadet täismahus:

Alates käesolevast kevadest on vallavalitsuse ja Linnalabori koostöös käsil Audru aleviku keskuse ruumikava projekt. Sügise alguses valmiva ruumikava eesmärk on senisest tugevamalt tuua välja Audru ruumilised tugevused, anda juurde uusi ideid ning panna see kõik omavahel toimima.

Linnalabor on 2006. aastal asutatud linnauuringute ja -planeerimise kompetentsuskeskus, kus töötavad urbanistid, maastikuarhitektid, kaasamiseksperdid jt. Linnalabori tegutsemisvaldkond on lai: oleme tegelenud palju kaasava planeerimisega ehk elanike hõlmamisega elukeskkonda puudutavatesse otsustesse; 2014. aastal valmis Saue keskusala visioon, oleme olnud osalised Kuressaare ja Kaarma ühisplaneeringu koostamises, aga tegelenud ka Rapla linna ja Tallinna Lasnamäe arenguküsimustes.

Nagu meil on tavaks, keskendume ka Audru puhul aleviku avalikule ruumile kohaloome meetodil, mis tähendab, et esmane eesmärk pole mitte elegantse arhitektuurse lahenduse leidmine, vaid see, et protsessi tulemusel tekiks juurde koht, kus on põhjust ja tahtmist olla. Ehk - kus on elu ja kus on kohalikel hea olla. Sest siis on ka külalistel hea sinna tulla. Kui sellised lahendused on leitud, võib seda valada juba erinevatesse arhitektuursetesse vormidesse.

Ühtki oma senist projekti pole Linnalabor valmis teinud nö kabinetivaikuses, kohalik teadmine on iga projekti vundament. Seetõttu oleme kavandanud suve jooksul toimuvaid avalikke üritusi, alustades töötoast juuni keskel. Selle kohta jälgige palun infot leheveergudel. Lisainfot jagavad ja teiepoolseid mõtteid ootavad Maris Moorits vallavalitsusest (4 472 788) ja Maria Derlõš Linnalaborist (maria@linnalabor.ee, 51 10 290). Marise käest vallavalitsuses on saadaval ka küsitluslehed, kuhu saate märkida teile olulised kohad Audrus. 
 

Audru ruumikava tajukaart

19.mai   | projektis Audru aleviku keskuse ruumikava projekt   |   sisestas maria

Mai kuus tegeles Linnalabor Audru taustainfosse sukeldumisega. Viisime ennast kurssi erinevate planeeringute, arengukavade ja muu materjaliga. Lisaks viisime läbi 15 intevjuud Audrust pärit või seal tegutsevate inimestega ning kogusime lisainfot tajukaardi abil (lae fail alla siit Audru_tajukaart_19.05.2015.pdf), mille eesmärk on saada kohaliku vaatevinklit Audru väärtustele ja võimalikele arengusuundadele ja seeläbi neid paremini mõista ja analüüsida. 
 
2015: 1 2

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#