Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 05.15 kuni 01.08.15

Alates 2015 aasta kevadest on vallavalitsuse ja Linnalabori koostöös käsil Audru aleviku keskuse ruumikava projekt. Sügise alguses valmiva ruumikava eesmärk on senisest tugevamalt tuua välja Audru ruumilised tugevused, anda juurde uusi ideid ning panna see kõik omavahel toimima.

Nagu Linnalaborile tavaks on, keskendusime ka Audru puhul aleviku avalikule ruumile kohaloome meetodil. See tähendab, et esmane eesmärk pole mitte elegantse arhitektuurse lahenduse leidmine, vaid et protsessi tulemusel tekiks juurde koht, kus on põhjust ja tahtmist olla. Ehk - kus on elu ja kus on kohalikel hea olla. Sest siis on ka külalistel hea sinna tulla. Kui sellised lahendused on leitud, võib seda valada juba erinevatesse arhitektuursetesse vormidesse.


KIRJUTISED
Perioodi september 2015 sissekanded

Valminud on Audru ruumikava lõppraport

06.sept   | projektis Audru aleviku keskuse ruumikava projekt   |   sisestas maria

Audru keskuse ruumikava on Linnalabori viiekuulise visioneerimisprotsessi lõppraport. Ruumikava keskne küsimus on, milline on ühe aleviku väliruum, mis oleks mugav ja atraktiivne kohalikule elanikule ning samas oleks ka mõjuv põhjus külalisele siia korduvalt tulemiseks ja pikemas perspektiivis ajend oma elu Audruga sidumiseks.

Linnalabori lähenemise üks keskseid märksõnu on kohaloome ning ka Audru puhul lähtusime püstitatud ülesandele vastuse leidmiseks koha mõistest – erinedes anonüümsest, umbmäärasest ruumist, mida on meie ümber niigi küll, on kohal identiteet, millega on võimalik suhestuda. Et kohti luua või senisest paremini esile tuua, pakume ruumikavas nii kiiresti teostatavaid kui pikaajalist planeerimist vajavaid maastikuarhitektuurseid ja planeeringulisi lahendusi, mis kõik järgivad sama printsiipi – põhinedes olemasolevatel ruumilistest ja ajaloolistest väärtustel kujundavad need aleviku seni omavahel lõdvalt või külalise jaoks isegi arusaamatult ühendatud ruumitükkidest terviklikku, liikumisteedest, olulise tähtsusega kohtadest ja peatuspaikadest koosnevat süsteemi.

Loe Audru keskuse ruumikava täsmahus siit . 
 

Audru ruumikava lõppesitlus

02.sept   | projektis Audru aleviku keskuse ruumikava projekt   |   sisestas maria

12. augustil toimus Audru vallamajas Audru keskuse ruumikava lõppesitlus. Esitluse näol oli tegemist Linnalabori töö viimse etappiga, mille jooksul esitlesime järeldusi ja ettepanekuid ning palusime osalejatelt tagasisidet.

Esitluses ja sellega kaasnevas arutelus osales üle 10 kohaliku elaniku ja vallaametnikku. Linnalabor sai väärtuslikku tagasisidet ja ettepanekuid, mida võeti Audru ruumikava lõppraporti valmistamisel arvesse.

Audru Ruumikava esitlust kajastas "Pärnu Postimehes" Silja Joon pealkirja all "Audru vald kutsus appi urbanistid". Artiklit saab lugeda täismahus siit . 
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#