Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 01.11 kuni 01.09.12
Kontaktid: Regina Viljasaar, Ulrika Rosenblad, Rasmus Kask

Konkursi koduleht: avalikruum.linnalabor.ee/tunnel

Gonsiori ja A. Laikmaa tn ristmiku all paiknev jalakäijate tunnel ehk nn Viru tunnel on seni olnud kõle koht, kus jalakäijatel on tihti raskusi õige väljapääsu leidmisega. Konkursi eesmärk on tuua kunsti abil maa alla elu ning ühtlasi aidata koridoriderägastikus orienteeruda.

Galeriipinnana on Viru tunnel kindlasti tavatu koht. Ometi on see üks kesklinna käidavamaid kohti ning kunstnike looming jõuab korraga paljude inimesteni.

Konkursi kaugem eesmärk on tuua linnaruumi rohkem kunsti ning näidata, et loomingu koht pole ainult muuseumis vaid kogu avalikus ruumis. Omamoodi on konkurss katse, kuidas kunst linnaelanikega suhestub ning kuidas inimesed sellele reageerivad. Projekti õnnestumisel võiks selliseid kohti ka edaspidi galeriipindadena näha.

Mida me ootame?

Kuna tegu on linnaruumi projektiga, soovime, et ka tööd oleksid seotud linnaruumiga. Et need rikastaks avalikku ruumi ning pakuks autorite nägemust linna kasutusest, kavandamisest, ajaloost, väljanägemisest, arengust …

Tunnel on tinglikult jaotatud neljaks koridoriks A, B, C ja D (vaata kontseptuaalse jaotuse skeemi siin), kusjuures töid võib esitada kogu tunnelile või ühele neljast osast.

Tunneli jaotusesse A ehk Kunstiakadeemia poolsesse koridori ootame töid, mille kujundus hõlbustaks jalakäijate liiklemist – seega peaks selle osa kujundus visuaalselt kujutama maapealset panoraami või sisaldama selgeid orientiire, mis aitaksid kasutajal enda asukohta määratleda.

Ülejäänud koridoride ehk jaotuste B, C ja D kujundusele konkreetseid ettekirjutusi pole, kuid nagu ülalpool mainitud, on oodatud kontseptuaalne lähenemine linnaruumi teemadele.

Valmivad tööd võivad olla nii maalid, fotod, graafika vms, kuid tuleks arvestada, et tööd peavad olema tasapinnalised ning lähevad seintele 4 mm paksustel PVC plaatidel. Plaatide paiknemise kohta vaata konstruktsioonide skeem siin.

Auhinnad:

Tunneli võidutööde preemiafond on kokku 1278,23 € (20 000 kr) ja jaotatakse vastavalt tunnelijaotustele (vt konkursitingimusi). Lisaks preemiale sõlmitakse kunstnikuga töö tunnelisse ülespanemiseks leping ning tasutakse vastavalt sellele teostuskulud.

Projekt „Viru tunnel kunstigaleriiks“ toimub Euroopa kultuuripealinna Tallinn 2011 programmi raames.


KIRJUTISED

FAILID
Perioodi veebruar 2011 sissekanded

VIRU TUNNELI KUJUNDUSKONKURSI VÕITJA SELGUNUD!

23.veeb   | projektis viru tunnel   |   sisestas ulrika

Jaanuaris välja kuulutatud Viru tunneli kujunduskonkursile laekus 25 tööd, mille seast valis komisjon hääletuse tulemusel parimaks tööks Eesti Kunstiakadeemia skulptuuritudeng Eldar Jakubovi töö „Avame linna“. Võidutöö kujutab seinapikkust tõmblukku, mille avamisel paljastub vaade värvilistele, unenäolistele linnamaastikele ning mis ühtlasi hõlbustab jalakäijate liikumist. „Avame linna” puhul kiitis komisjon tugevat ja selget kontseptsiooni, kaasaegsust, julget lähenemist linnaruumi käsitlemisel ning sobivust tunneli spetsiifilisse psühhofüüsilisse keskkonda.

Finaali jõudsid ka tööd „Area 4:20“ (autorid Andreas Luigas, Alvin Järving, Rasmus Sõnajalg, Johann Kabonen) ja „Sotsiaalreklaam“ (autorid Eldar Jakubov, Aljona Tubaleva ja Andrey Kulpin). Komisjon tänab osalejaid väga kõrgetasemeliste tööde eest, mis ei teinud otsustamist sugugi lihtsaks.

Rohkem infot ja galeriid laekunud töödest näeb tunnelikonkursi lehel avalikruum.linnalabor.ee/tunnel . 
detail võidutööst
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#