Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 10.12 kuni 01.06.14
Kontaktid: Kadri Koppel, Kerli Müürisepp, Regina Viljasaar, Teele Pehk, Kristi Grišakov, Ulla Männi

Saue linn vaatab tulevikku ning soovib arendada praegusest tööstus- ja ärimaast kaasaegse linnakeskuse. Pikas perspektiivis on tegu linnaruumi mitmekesistamise, elava ja aktiivse keskuspiirkonna loomisega.

Linnalabori töö algas 2012. aasta sügisel kaasamiskontseptsiooni väljatöötamisega. Järgneva 1,5 aasta vältel toimus koosplaneerimise protsess, mille iga etapi (töötoa, arutelu vms) kohta avaldame siin leheküljel kokkuvõtte. Konsulteerimistöö tulemusel valmib 2014. aasta juunis Saue linna ja valla elanike, ettevõtjate, linnajuhtide, maaomanike ja teiste huvirühmade ühistöö tulemusel keskusala visioon, mis saab aluseks piirkonna detailplaneeringu koostamisele.


KIRJUTISED
2014: 1 2 2013: 1 2 2012: 1

Saue keskusala visioon sai valmis!

09.juun   | projektis Saue linnakeskuse projekt   |   sisestas teele

Linnalabori pooleteiseaastane koostöö Saue linnavalitsusega on päädinud Saue uueneva keskuse visiooniraportiga, mis sai 11. juunil linnavalitsuse heakskiidu. Saue linnavalitsuse algatusel läbisid sauelased, ettevõtjad ja linnavalitsuse töötajad olulise koosloomise protsessi, mis sisaldas ohtralt arvamuste ja ideede kaardistamist, avalikke ja fokusseeritud sihtrühmadega töötubasid, läbirääkimisi ja rollivahetusi, tulevikustsenaariumides lendlemist. Selline paindlik visiooniloome, kus saavutatav eesmärk - keskusala planeeringu lähteülesandeks olev visioon - oli ette teada, ent iga tehtud samm määras järgmised tegevused, on tähtis saavutus uudse linnapoliitika poole liikumisel. Linnalabor koos ruumikonsultantide Kristi Grišakovi ja Ulla Männiga tänab suurepärase koostöö eest Saue linnavalitsust, kus jagub julgust unistada ja katsetada!

Enesekiituseks toome välja vastutänusõnad: "Tänud teile koostöö eest ja tänud kogu abi eest ühisarutelude korraldamisel, selle eripalgeliste mõtete ja soovide kokku miksimise eest. Olete asjatundlikud, loovad ja südamega tegijad." - Jüri Tümanok, Saue abilinnapea

Tutvu Saue keskusala visiooniga (pdf) ning selle lahutamatu kaaslase - keskusala visioonikaardiga (pdf).

Lõppraportis on ära toodud ülevaade töö käigust. Seal mainitud kohtumiste raportid ja ilmunud artiklid koondasime dokumenti "Saue keskusala: kohtumised huvigruppidega ja meediakajastus". 
mine Saue keskuse projekti lehele
 

Saue keskusala tuleviku lõpparutelul hääletati visiooni poolt

09.apr   | projektis Saue linnakeskuse projekt   |   sisestas teele

Nii Saue linnavalitsuse esindajad kui ka Linnalabori ja Väikese Vasaku Käe inimesed hingasid peale 5. aprillil toimunud avalikku lõpparutelu kergendatult. Pooleteiseaastane arutelu- ja töötoaralli sai edukalt läbitud ning sauelased võtsid ühisloomena sündinud keskusala visiooni omaks.

Umbes kolmekümne osalejaga arutelul käisime uueneva keskusala 20 teesi koos üle ning käsitlesime rühmatöödes viite olulist planeeringukaardi kihti: parkimist, ligi- ja juurdepääsusid, funktsioone, üldist stiili ja korruselisust, avalikku ruumi. Keskuse visioonikaart sai mõned täiendused juurde, kuid ei midagi radikaalset (kui see parkimise mahutamise nimel tänavapinna kohati kõrgemale tõstmise idee välja arvata).

Loe avaliku arutelu kokkuvõtet Saue uueneva keskuse kodulehel ning 25. aprilli Saue Sõnast (lk 6-7).

Nüüd jätkub töö visioonidokumendi viimistlemisega. Lõplikult esitame keskusala visiooni koos planeeringu lähteülesandega Saue linnavalitsusele juunikuu alguseks. Ja selge on see, et nii mõnigi meist kolib tulevikus Saue linna elama! 
lõplik hääletus visiooni üle - kõik koondusid plusspoolele
 

Saue keskusala visioon 5. aprillil avalikul arutelul

04.apr   | projektis Saue linnakeskuse projekt   |   sisestas teele

Linnalabori ja Väike Vasak Käsi jaoks hakkab Saue linnavalitsuse konsulteerimine uue linnakeskuse visiooni koostamisel lõpule jõudma. 5. aprillil toimub Saue noortekeskuses keskusala visiooni avalik arutelu, kus loodame visioonile sauelaste ja Saue ettevõtjate heakskiidu saada.

    5. APRILLI ARUTELUPÄEVA KAVA
  • 11.15-11.30 tervitus ja põgus ülevaade senisest visioneerimisprotsessist - Saue abilinnapea Jüri Tümanok
  • 11.30-12.15 keskusala planeerimise 20 põhimõtte tutvustus - ruumikonsultandid Kristi Grišakov ja Ulla Männi
  • 12.15-12.30 rühmadesse jagunemise juhendamine
  • 12.30-13.15 rühmatöö viiel teemal (parkimine, avalik ruum, funktsioonid, üldine stiil ja korruselisus, ligi- ja läbipääsud ja liikumisteed)
  • 13.15-14.00 rühmatööde arutelude esitlus sauekeskus.ee abil
  • 14.00-14.20 keskusala visiooni lõplik hääletus
  • 14.20-14.30 edasistest plaanidest - Jüri Tümanok

Peale arutelu täiendame keskusala visiooni ja keskuse planeeringu lähteülesannet ning anname selle juunis Saue linnavalitsusele üle. 
Tule arutama!
 

kokkuvõte 11. märtsil toimunud maa- ja garaažiomanike kohtumisest

21.mär   | projektis Saue linnakeskuse projekt   |   sisestas teele

Saue linnakeskuse visiooniloomine jõudis ringiga maaomanike teise kohtumiseni, kuhu kutsusime ka keskusala ääristavate garaažide ühistu juhatuse. Kohtumisel tutvustasime senist visiooniloome protsessi, peamisi järeldusi ja tulemusi keskusala kohta, näitasime teistest linnadest häid eeskujusid Saue keskuse arendamiseks ning arutasime konkreetsemate küsimuste üle, mis igal arendajal mureks.

Arutelu lõppes tõdemusega, et maaomanikest ja linnaesindajatest oleks vaja moodustada mingi kehand (MTÜ või SA), mille kaudu saaks ära jagada eri funktsioonide väljaarendamise. Linnalaboril oli sellise järelduse üle ainult heameel, kuna nägime sellise koalitsiooni järele vajadust juba keskusalale visiooniloomise tegevuskava koostamisel 2012. aasta lõpus.

Loe kohtumise kokkuvõtet, mis sisaldab ka inspireerivaid välisnäiteid ja Saue nelja tulevikustsenaariumit SIIT. 
Teele Pehk kohtumisel maa- ja garaažiomanikega inspireerivaid näiteid mujalt linnadest esitlemas
 

kokkuvõte 27. veebruaril Sauel toimunud noorte ja volikogulaste töötoast

17.mär   | projektis Saue linnakeskuse projekt   |   sisestas teele

Saue noored ongi Saue pauer! - niimoodi võib veebruari lõpus toimunud järjekordse keskusala töötoa kokku võtta küll. Kui alguses kartsime, et gümnaasiuminoorte ja tudengite ning volikogu liikmete ühisesse ruumi kokkutoomine võib kergesti ebaõnnestuda, siis töötoa käigus suutsime rollide vahetamisega ja visuaalsete materjalidega tekitada palju elevust ning anda hoogu suurtele, ent suhteliselt realistlikele, unistustele.

Loe Teele Pehki kirjutatud kokkuvõtet töötoast koos kommentaariga töötoas osalenud tudengilt 14.03.2014 Saue Sõnast. Rühmatöödel pildipanga seast valitud motiivide koondpilti näeb siin.

Järgmisena kohtume sauelastega 5. aprillil, mil esitleme suurel avalikul arutelul keskusala visiooni mustandit, mille paneme kokku senise pooleteiseaastase töö tulemusena. 
Saue gümnaasiuminoored ja tudengid volikogulasteks ümberkehastunult uut linnakeskust kujundamas
 
2014: 1 2 2013: 1 2 2012: 1

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#