Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 12.11 kuni 01.07.12

EST: "Aktivism post-sotsialistlikus linnas" on 2012. aasta suvel Tallinnas toimuv ärksaid urbaniste ja linnahuvilisi koondav rahvusvaheline linnalaager.

Tegemist on nädalase töötoaga, kus kohtuvad linnaaktivistid üle Euroopa, et vahetada kogemusi ja teadmisi ning leida uusi viise avaliku ruumi elavdamiseks. Laagri jooksul tutvutakse Tallinna, Eesti, Euroopa ja maailma viimaste aastate linnaruumi mõjutanud aktivismi-ilmingutega ning luuakse meetodid ja tööriistad jätkuvate sündmuste ning sekkumiste teostamiseks.

Laagrile järgneb rahvusvahelise linnauurijate ja -aktivistide võrgustiku (International Network for Urban Research and Action e INURA) konverents, millest on samuti võimalik osa võtta.

Täpsema info ja kava avalikustame jaanuaris 2012, laagrisse registreerimise avame 1. veebruaril 2012. Laager toimub 14.-20. juunil 2012 Tallinnas.

Laagrit korraldab Linnalabor ning seda rahastab Euroopa elukestva õppe programmi täiskasvanuhariduse alamprogramm Grundtvig. /

/ ENG: ‘Urban Activism in Post-Socialist Cities’ is an international workshop that takes place during 14th - 20th June 2012 in Tallinn, Estonia.

The workshop explores questions and issues of urban activism in post-socialist context, bringing together different people from all over Europe and sharing ideas on how to enliven and make difference in the public space.

During one week time we study the city activism examples in Tallinn, Estonia, Europe and the whole world and elaborate new methods and tools for realizing ongoing events and interventions.

We are expecting 13 motivated participants from different European countries, and local participants.

The workshop is followed by the INURA (International Network for Urban Research and Action) conference.

More information and the programme will be available in January 2012. The application period starts from 1st of February 2012.

The workshop is organized by Linnalabor (Estonian Urban Lab) and it has been funded with the support from the European Commission (European programme for Adult Learning - Grundtvig).


KIRJUTISED
Perioodi september 2012 sissekanded

Ülevaade linnaaktivismi laagrist / Overview of the urban activism workshop

11.sept   | projektis Linnaaktivistide laager / Urban activism workshop   |   sisestas ulrika

Juuni oli Linnalaboris tegus kuu. Lisaks rahvusvahelisele INURA konverentsile toimus 14.-20. juunil Tallinnas rahvusvaheline linnaaktivismi laager „Urban Activism in Post-socialist Cities“, kus osales kokku 15 õppijat 15 erinevast Euroopa riigist. Nädalane õpiring hõlmas mitmesuguseid tegevusi, sealhulgas loenguid linnaaktivismi ja post-sotsialistliku ühiskonnakäsitluse teemadel ning kohalikku eluolu ja linnaaktivismi ilminguid tutvustavaid ekskursioone. Näiteks sõideti ratastel ringi Põhja-Tallinnas, samuti käidi Uues Maailmas, Kadriorus ja Lasnamäel. Osalejad tutvustasid üksteisele ka aktivisminäiteid oma kodukohtadest. Laagrilistel oli võimalus kuulata ka INURA konverentsi ettekandeid. Et aga oma kogemusi paremini ellu rakendada, toimusid laagris grupitööd, kus osalejatest moodustatud kolm gruppi said endale Tallinnas ühe piirkonna, mille kohta nad pidid välja pakkuma lahenduse või idee, kuidas piirkonnas linnaaktivismi edendada ning kohalikku elanikku oma kodukandist teadlikumaks muuta. Õppijad esitlesid oma ideid ekskursioonina, kus valitud „vähemaktiivsetes“ piirkondades – Rotermanni kvartalis, Lasnamäel ja Keldrimäel – tegid nad ülevaate piirkondade probleemistikust ning võimalikest lahendustest. Näiteks korraldati Keldrimäel kohalikele elanikele maasikapiknik, Rotermannis arutleti avaliku- ja eraruumi suhestumise üle ning lasnamäelasi ärgitati oma koduruumi rohkem kasutama. Õpiringi tulemusena said osalejad uusi kogemusi ja ideid, kuidas edendada linnaaktivismi oma kodukandis.

Õpiringi tulemustest võib täpsemalt lugeda projekti koduhelelt , kus on üleval osaliste grupitööde tulemused ning fotod. Samuti teeb õpiringi üks läbiviijatest Elo Kiivet laagrist ülevaate peatselt ilmuvas urbanistide uudiskirjast U.

Linnalabor tänab kõiki osalejaid, loengupidajaid ja juhendajaid põneva ning inspireeriva nädala eest! Samuti täname SA Archimedest, tänu kellele see projekt võimalikuks sai!

June was a busy month for Linnalabor. We hosted the annual international INURA conference and also the international Grundtvig LLP workshop „Urban Activism in Post-Socialist Cities“ which took place on 14 – 20 June 2012 in Tallinn, Estonia. There were 15 participants from 15 different countries in the workshop, aiming to share their experiences and explore the questions and issues of urban activism in the post-socialist context in Estonia and other European countries. The workshop consisted of lectures and excursions in different local neighbourhoods in Tallinn, for example Northern-Tallinn, Uus-Maailm, Kadriorg and Lasnamäe. The participants also had the chance to attend some lectures on the INURA conference. To put their experience and knowledge into practice, the participants were given the task to come up with ideas, interventions or solutions how to make the urban life more active in three ’less active’ districts in Tallinn. The participants worked in three groups and presented their ideas within excursions to the chosen areas – namely Rotermanni Quarter, Lasnamäe and Keldrimäe. The possible solutions included for example a strawberry picknick in Keldrimäe, a call for local inhabitants to reclaim their space in Keldrimäe and a discussion over ’privatised’ public space in Rotermanni. As the main outcome of the workshop the participants learned new ways to stay active and encourage urban activism in their local surroundings.

You can read the reports from the group works and see the photos on the project's home page . Also, architect Elo Kiivet will give an overview of the workshop in the next urbanists' newsletter U.

Linnalabor would like the thank all the participants and the lecturers for an active and inspirng week together, and also the Grundtvig LLP programme for making this workshop happen! 
Maasikapiknik Keldrimäel / Strawberry picnic in Keldrimäe (photo: R. Taraskeviciute)
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#