Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 10.12 kuni 01.06.14
Kontaktid: Kadri Koppel, Kerli Müürisepp, Regina Viljasaar, Teele Pehk, Kristi Grišakov, Ulla Männi

Saue linn vaatab tulevikku ning soovib arendada praegusest tööstus- ja ärimaast kaasaegse linnakeskuse. Pikas perspektiivis on tegu linnaruumi mitmekesistamise, elava ja aktiivse keskuspiirkonna loomisega.

Linnalabori töö algas 2012. aasta sügisel kaasamiskontseptsiooni väljatöötamisega. Järgneva 1,5 aasta vältel toimus koosplaneerimise protsess, mille iga etapi (töötoa, arutelu vms) kohta avaldame siin leheküljel kokkuvõtte. Konsulteerimistöö tulemusel valmib 2014. aasta juunis Saue linna ja valla elanike, ettevõtjate, linnajuhtide, maaomanike ja teiste huvirühmade ühistöö tulemusel keskusala visioon, mis saab aluseks piirkonna detailplaneeringu koostamisele.


KIRJUTISED
Perioodi jaanuar 2014 sissekanded

Kokkuvõte 8. jaanuaril toimunud Saue tulevikustsenaariumide töötoast

18.jaan   | projektis Saue linnakeskuse projekt   |   sisestas kadrik

8. jaanuari töötuppa kutsusime seekord Saue linnavolikogu kaks komisjoni (planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjon ning noorsootöökomisjon), keskusala maaomanikud ning protsessi vastu huvi üles näidanud linnaelanikud. Seekordne töötuba keskendus kogu linnale ja mõtestas Saue tulevikku laiemalt.

On selge, et ükski linn ei püsi konkuretsivõimelisena, kui puudub selge nägemus sellest, millises suunas areneda ja kuidas soovitud tulevikuni jõuda. Milline võiks olla parim võimalik tulevikustsenaarium Sauele? Kuidas tagada linna atraktiivsus ja staatus ihaldatud elukeskkonnana ka 20 aasta pärast?

Töötoas esitles Kristi Grišakov ruumikonsultatsioonibüroost Väike Vasak Käsi stsenaariumplaneerimise põhimõtteid ning nelja võimalikku tulevikustsenaariumi Saue linnale. Need neli stsenaariumi sündisid varasemate arutelude kokkuvõtete pinnalt, sisaldades nii elanikele olulisi aspekte, ettevõtjatele ja maaomanikele soodsaid lahendusi kui ka linna kuvandi tugevdamise mõtteid. Töötoa teises osas jagunes ligikaudu 30 osalejat nelja rühma, et üksipulgi iga tulevikustsenaariumi plussid ja miinused läbi töötada. Rühmatöödest selgus, et igas stsenaariumis leidub Sauele olulisi elemente, seega ei valitud ühte kindlat välja.

Linnalabori ja OÜ Väike Vasak Käsi koostöös valminud stsenaariumite ja kokkuvõtetega rühmatöödest saab tutvuda SIIN .

Olgu veel öeldud, et sauelased on väga vastupidavad, sest töötuba kestis lausa neli tundi, kella kümneni õhtul! 
sissejuhatav lühiloeng linnade konkurentsivõimest ja stsenaariumiplaneerimisest
 

8. jaanuaril Saue tulevikustsenaariumide töötuba

08.jaan   | projektis Saue linnakeskuse projekt   |   sisestas teele

Saue keskusala visioneerimisprotsess jätkub eeskätt linnavolikogu komisjonidele mõeldud töötoaga, kus analüüsime varasematest aruteludest tekkinud nelja võimalikku tulevikustsenaariumi. 8. jaanuaril kell 18-20 kohvikus Lounge Loft (Pärnasalu 19, Saue) toimuvale üritusele ootame lisaks Saue linnavolikogu planeerimis-, ehitus-, keskkonna- ja arengukomisjoni ja noorsootöökomisjoni liikmetele keskusala maaomanikke ja aktiivseid elanikke, kes soovivad Saue tulevikustsenaariumi väljavalimises osaleda.

Analüüsitavad stsenaariumid avalikustame koos töötoaliste kommentaaridega avaldame peale üritust. Stsenaariumid töötas välja Linnalabori koostööpartner Kristi Grišakov OÜst Väike Vasak Käsi. 
Saue keskusala visioneerimise logo
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#