Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English

KAHANEMISEGA KOHANEMINE IDA-VIRUMAAL

Osaleme riigi poolt eestveetavas tühjenevate korterelamute näidisprojektis osaluse- ja koostöö konsulta

Kriisivõrgustiku loomine Harjumaal

HOLi tellimusel ja Siseministeeriumi rahastusel oleme loomas 15 Harjumaa omavalitsuse koostöövõrgustikku, et tagada asjakohane suhtlus ja tegutsemine võimalikes kriisiolukordades.

Narva planeeringute juhend

Narva planeeringute juhend annab ülevaate planeerimisprotsessidest ja tutvustab lähemalt planeerimisalaseid mõisteid ning toob välja Narva maaomandi ja planeeringute eripärad.

KOHILA ALEVI RUUMIKAVA

Kohila valla tellimusel uurime Kohila alevi ruumilist keskkonda eesmärgiga välja tuua selle tugevused ja võimalused parema elukeskkonna kavandamiseks.

Kogukondlik turvalisus

Projekti eesmärk on edendada kogukondlikku turvalisust luues juhendmaterjali heade praktikatega erinevate osapoolte koostöö edendamiseks

urbanistide väljaanne

U on urbanistide omaalgatuslik väljaanne, mis koondab linnateemalisi tekste, arvamuslugusid ja loomingut Eestist, Baltikumist ja kaugemalt.

Arhitektuurikonkurss "Minu unistuste koolihoov"

Üle-eestiline koolinoorte arhitektuurikonkurss "Minu unistuste koolihoov" on ideevõistlus, milles osalejate eesmärk on välja pakkuda nägemus põnevast ja mitmekülgsest koolihoovist.

linna- ja külakogukondade uuring

Linnalabor kaardistab koos Kodukandiga küla- ja linnakogukondade hetkeseisu, et toetada kogukondade tegutsemist kohaliku elu korraldajatena.

Raadiosari "Linn ja ruum"

"Linn ja ruum" on Linnalabori ja Vikerraadio ühine sari ruumist, linnadest ja linnaelanikest. Sari on eetris 2014. aasta suvel.

Mustamäe aktivism

Mustamäe aktivismi projekti raames otsitakse piirkonnapõhist aktivismi Tallinna vanimas paneelrajoonis.

Saue linnakeskuse projekt

Saue linna tellimusel kavandame Saue linnakeskusele uut sisu ja nägu.

Linnaideed asumiseltsidelt

Linnaidee on asumiseltside algatus elanikukeskse linnaelu korraldamiseks.  

Kaasava planeerimise juhend

Järgmise sammuna pärast Tallinna planeeringute juhendi koostamist valmisid üle-eestilised soovitused kaasamise ja osalusplaneerimise tõhustmiseks.

SOTSIAALSETE TEENUSTE ARENDUS

Linnalabori sotsiaalsed teenused on Ohutu koolitee ja Retked linnaruumis. Lähemalt lugege teenuste kohta mõlema projekti eraldi tegevusrealt.

Est-Lat urbanists

The Estonian-Latvian co-operation project "Est-Lat urban activists" is initiated by Linnalabor (EE) and the developers of SocMap (LV) with the aim of bringing together the neighbouring countries’ exp

viru tunnel

Linnalabor koostöös SA Tallinn 2011-ga kuulutab välja Viru jalakäijate tunneli kujunduskonkursi

Planeeringute lahkamine

Planeeringute lahkamise sektsioonis võtame luubi alla eesti (ja aeg-ajalt ka välismaa) ruumilise planeerimise erinevad tahud.

EKA katuseaianduse katse

Milline on saaste akumuleerimine taime? Kuidas suurendab söögi kasvatamine linnade jätkusuutlikkust? 2008.aasta suvehooajal kasvatasime kahe Tallinna keskse liiklussõlme läheduses Eesti Kunstiakadeemi

Urbanistikakursus Pärnu Hansagümnaasiumis

Pärnu Hansagümnaasiumis toimus gümnaasiumiõpilastele urbanistikateemaline loengusari, kus käsitleti linnadega seonduvaid teemasid lähtuvalt erinevatest erialadest ja vaatenurkadest.

COUNTRYSIDE UNFOLDS: AN ESTONIAN CASE

Countryside unfolds on rahvusvaheline koostööprojekt, mis uurib maakeskkonna ruumil

RUUMIHARIDUS

Ruumihariduse projektidega soovib Linnalabor soodustada ja toetada ruumilist mõtlemist ja ruumiteemade laiemat tutvustamist Eestis.

Noorte oma Raadiku

Jaanuarist 2018 kuni detsembrini 2019 viime koostöös Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga Raadiku piirkonnas läbi ruumihariduslikke laste- ja noortetegevusi.

Pärnu rannaala visioon

Koostöös Pärnu linnaga sõnastab Linnalabor rannaala väärtused, prioriteetsed arengusuunad ja -vajadused, mis saavad aluseks rannaala struktuurplaani koostamisel

Linnaretked

Linnaretkede eesmärk on tutvuda linnaruumi arengus oluliste nähtuste ja kohtadega, pakkuda alternatiive klassikalisele turistipilgule.

arhitektuurikoja töös osalemine

Linnalabor osaleb ruumivaldkonna katusorganisatsioone ja erialaliite igakuiselt koondavas klubis nimega Arhitektuurikoda.

Audru aleviku keskuse ruumikava projekt

Audru valla tellimusel uurime Audru aleviku potentsiaali eesmärgil kujundada selle keskusala atraktiiseks ja toimivaks elukeskkonnaks.

Jagamismajanduse seminar 17.04.2015

Linnalabor korraldab juba kolmandat aastat järjest Telliskivi Loomelinnaku sünnipäevanädala raames seminari.

Suur-Lasnamäe linnakunstisündmus

Linnakunstisündmus Suur-Lasnamäe toob Tallinna suurimasse linnaossa Lasnamäele 11 ajutist kunstiteost.

Ruumiidee

2013. algusest on Eesti Koostöö Kogu juhtimisel käimas riigipidamise kava koostamine. Selle raames uurib Linnalabor, kuhu ja kuidas me võiks omadega ruumi- ja kogukonna küsimustes.

Linnakeskkonna ring Tartu Loodusmajas

Õppeaastal 2013/14 kohtume igal neljapäeval Tartu Loodusmajas koolinoortega, et avastada koos linna ning arutleda selle üle, kuidas oleks võimalik ise oma elukeskkonda mõnusamaks muuta.

Seadusandlusse panustamine

Panustame ruumilist arengut, võrdseid liikuvusvõimalusi, elanike kaasamist ja kogukonnaarengut reguleerivate seaduste uuendamisse või selliste seaduseelnõude algatamisse.

Ohutu koolitee

Ohutu koolitee on Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt toetatud pilootprojekt, mille käigus koostame kaheksale koolile liikuvuskavad.

Maastikumäng

Maastikumäng on Põhja-Tallinna linnaruumis toimuv orienteerumis- ja seiklusoskusi proovile panev sündmus. Millal sina viimati Põhja-Tallinnat avastamas käisid?

Taimelava

Kunstiakadeemia varikatusel alanud eksperiment söögitaimede kasvatamisest linnas andis aimu linnapõllunduse mitmetest hetkel veel teadvustamata hüvedest. Taimelava projekt jätkab urbaanse söögikasvata

New Metropolitan Mainstream (NMM)

NMM on INURA ( www.inura.org ) poolt loodud vahend erinevate maailma linnade analüüsimiseks. Linnalabor analüüsis Tallinnat.

Õpilasakadeemia

Koostöös Tallinna Ülikooliga oleme mitme semestri jooksul andnud linnade elu käsitlevaid loenguid keskkooliõpilastele.

Alternatiivsed Vanalinna turismikaardid

Tegevuse eesmärk oli vaadelda kaartide ja reisimise vahekorda turismifenomeni valguses ning näidata teistlaadi võimalusi vanalinna kogemiseks. Selleks paluti Tallinna Ülikooli maastikuökoloogia tudeng

ANTSLA RUUMIKAVA

Antsla valla tellimusel uurime Antsla linnakeskust eesmärgiga välja tuua selle tugevused ja võimalused parema elukeskkonna kavandamiseks.

NAISSAARE TULEVIK

MTÜ Naissaarlaste Kogukond tellimusel uurime 2019. aasta kevadel ja suvel Naissare elu- ja looduskeskkonda ning koostame väikesaarele tulevikustsenaariumid.

Raadiku kohalikkond

Algatuse eesmärk on koostöös Raadiku elanikega tõsta kohalike seas kodukohatunnet, elanikuvastutust ja -aktiivsust.

Tallinna beetapromenaad

Merekultuuriaastal 2016 kingime Tallinnale beetapromenaadi ehk uue mereäärse jalgraja Kalarannast Noblessnerini.

Linnalabor arvab

Siia koondame laborantide sõnavõtte meedias linna, planeerimise, elustiili ja teiste ruumiteemade kohta, et viia neid spetsialistide ringist välja laiema avalikkuse ette. Head lugemist!

KASUTU LINN? / VACANT CITY

Seminar linnaruumi vahekasutusest 23.aprillil kell 12-17 Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus Erinevate Tubade Klubis.

Tallinna kesklinna mereääre ideekorje

Tallinna mereääre aktiveerimiseks kogume suvel 2015 moodsa veebi- ja mobiilirakendusega ideid. Ideekorje päädib välinäitusega ja mõnegi idee realiseerumisega Russalka ja Noblessneri vahelisel alal.

Arhitektuurikonkurss “UNISTUSTE KOOLIMAJA”

Eesti esimene koolinoortele suunatud arhitek- tuurikonkurss.

Lasnaidee

Kas kogukondlik tegevus Lasnamäel on võimalik? Kas eesti- ja venekeelseid lasnamäelasi saab oma elukoha parandamise nimel kokku tuua?

rattakultuuri inspiratsioonipäev 25.04.2014

Tallinna rattakultuuri parandamisele keskenduv inspiratsioonipäev eeskätt kinnisvaraarendajatele, linnaplaneerijatele ja poliitikutele.

Tartu-Bukaresti noortevahetus

9.-17. augustil kohtuvad Tartus Eesti ja Rumeenia noored, et innustada ennast ja teisi väljendama oma seisukohti elukeskkonna teemal ning olema aktiivsed linnaruumi kujundajad.

Rapla KEK-i töötuba

Tallinna arhitektuuribiennaali raames korraldab Linnalabor Eesti Arhitektuurikeskuse ja Failed Architecture'ga Rapla KEK-i kontorihoone näitel maa-asulate endiste keskusehoonete taaskasutamise töötoa.

Planeeringute juhend

Planeeringute juhendi eesmärk on aidata linnaelanikel Tallinna planeeringutesüsteemis paremini orienteeruda ning seeläbi linna arengutega paremini kursis olla ja neis vajadusel osaleda.

Linnaaktivistide laager / Urban activism workshop

See on 2012. aasta suvel Tallinnas toimuv ärksaid linnahuvilisi koondav töötuba.

Urban activism workshop in Tallinn in June 2012.

URBANISTIDE VÕRGUSTAMINE

Tegu on Linnalabori unistuse täitumisega - tuua kokku linnateemasid uurivad, linnadega töötavad ja linnaprotsessidesse sekkuvad teadlased ja praktikud, et selle kaudu tugevdada linnauuringute distsipl

Põhja-Tallinna loomemajanduse uuring

Linnalabor osaleb Tallinna linna poolt tellitud Põhja-Tallinna loomemejanduse uuringus.

Kuressaare-Kaarma uuring

Ruumi tajumise, kasutamise ning kohalikku identiteeti kajastavate väärtuste uuring Kuressaare linna ja Kaarma valla ühisplaneeringu jaoks.

Hipodroomi-Mustjõe arenguvisioon

Planeeringute lahkamise alt välja kasvanud kohapõhine lahendus Hipodroomi-Mustjõe alale. Hipodroomi ala uue detailplaneeringuga seotud vastuolulistest plaanidest välja kasvanud idee, mille kohaselt on

Lastehoiu uuring

Uuring "Lastehoiu vajadused ning võimalused Harjumaal aastani 2012" valmis Harju Maavalitsuse tellimusel osana sotsiaalse infrastruktuuri planeeringust. Analüüsi ajendiks oli Tallinna valglinnastumise

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#