Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 08.11 kuni ...

Urbanistide väljaanne U ilmub alates 2010. aastast. U on omaalgatuslik veebiväljanne, mida saab lugeda ja alla laadida aadressil www.urban.ee. Väljaanne on mõeldud nii linnateemadega igapäevaselt tegelevatele ekspertidele kui ka urbanistikast huvitatuile. Ud annab välja Linnalabor. Kui alguses oli U pelgalt eestikeelne uudiskiri, siis tänu hoogustuvale rahvusvahelisele koostööle on U täielikult kakskeelne ning loetav kõikidest kaasaegsetest elektroonikaseadmetest.

U-de väljaandmist toetab kultuurkapital ja Kultuuriministeerium. Lood sünnivad vabatahtlikult.

Kordan, U-de kodu asub urban.ee-s .

2017: 1 2016: 1 2015: 1 2014: 1 2013: 1 2012: 1 2011: 1

U18: ARHIIVID

15.jaan   | projektis urbanistide väljaanne   |   sisestas keiti

Michel Serres on öelnud: „Asi... stabiliseerib meie suhteid, aeglustab meie revolutsioonide kulgu. Keevalises paavianikarjas lahvatavad kogu aeg sotsiaalsed muutused... Just asjad on need, mis meie ajaloo aeglaseks teevad.” U18 koostamise aluseks oli see sama aegadeülene materjal ja materjali kogu – arhiiv, mida käesoleva numbri kaasautorid käsitlevad eri vaatepunktidest lähtudes, kohati nendest lähtekohtadest kaugele eemale triivides, sõnasse või pilti, kunsti või ruumi ümber tähendades.

Kae!

Michel Serres has said: ‘The object … stabilises our relationships, it slows down the time of our revolutions. For an unstable band of baboons, social change is flaring up every minute… The object, for us, makes our history slow.’ The starting point for putting together U18 is that same collection of time-transcending material – the archive – that the authors of this issue view from various angles, at times drifting far away from this starting point, translating it into words or images, art or spaces.

Read more! 
 
2017: 1 2016: 1 2015: 1 2014: 1 2013: 1 2012: 1 2011: 1

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#