Esileht Tutvustus Tegevus Looming Teenused ▾ Koostöö Kontakt In English
Kestus: 08.11 kuni ...

Urbanistide väljaanne U ilmub alates 2010. aastast. U on omaalgatuslik veebiväljanne, mida saab lugeda ja alla laadida aadressil www.urban.ee. Väljaanne on mõeldud nii linnateemadega igapäevaselt tegelevatele ekspertidele kui ka urbanistikast huvitatuile. Ud annab välja Linnalabor. Kui alguses oli U pelgalt eestikeelne uudiskiri, siis tänu hoogustuvale rahvusvahelisele koostööle on U täielikult kakskeelne ning loetav kõikidest kaasaegsetest elektroonikaseadmetest.

U-de väljaandmist toetab kultuurkapital ja Kultuuriministeerium. Lood sünnivad vabatahtlikult.

Kordan, U-de kodu asub urban.ee-s .

Perioodi mai 2014 sissekanded

U16/SOTSIALISTLIKUD JA POSTSOTSIALISTLIKUD URBANISEERUMISED / SOCIALIST & POST-SOCIALIST URBANISATIONS

22.mai   | projektis urbanistide väljaanne   |   sisestas keiti

U 16 valmis koostöös Eesti Kunstiakadeemia ning XI Urbanistika ja linnamaastike päevadega "Post-socialist Urbanizations: Architecture, Land and Property Rights". Konverentsi toimumiskohta, Tallinna linna, peetakse sageli post-sotsialistliku linna näiteks. Arvestades poole sajandi pikkust ajalugu ühe nõukogude liiduvabariigi pealinnana, aga ka seda, kuidas linn on pärast Nõukogude Liidu lagunemist arenenud, on selline hinnang õigustatud. Seekordses numbris lahkame, mida selline diagnoos tähendab nii ruumiliselt, arhitektuuris ja maastikus ning sotsiaalselt ja kultuuriliselt omandiõiguse teemade näitel. U16 on kollaaž eelnevalt avaldatud ja näidatud töödest, spetsiaalselt kirjutatud kaastöödest, vanematest avaldamata kirjutistest ja mõtisklustest käivate uurimuste üle.

Kae!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

U16 is published in collaboration with The Estonian Academy of Arts and XI Urban and Landscape Days 'Post-socialist Urbanizations: Architecture, Land and Property Rights'. The city of Tallinn, the location of the conference, is regularly seen as an example of a post-socialist city. Half century long history as a capital of one of the republics of Soviet Union, but also the way the city has developed since, make such an assessment justifiable. The issue dissects what this diagnosis means spatially, in architecture and landscape as well as socially and culturally. All this based on the topics of property rights. U16 is a collage of previously published works, original contributions, previously written, but unpublished pieces and reflections on ongoing research.

Read more! 
U16 kaas/Andra Aaloe
 

.Creative Commons License  

MTÜ Linnalabor   2009-   |   Telliskivi 60A, Tallinn   /   juhatus [ät] linnalabor.ee

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License

#